ფასი:

 • წიგნი - D–დღე


  23.00 GEL

  ისტორიული

  /

  ისტორიული

  წიგნი - საქართველო


  59.90 GEL

  ისტორიული

  /

  ისტორიული

  წიგნი - D–დღე

  23.00 GEL

  წიგნი მოიცავს მოწინააღმდეგეთა ცალკეული ტაქტიკური მანევრების დეტალურ აღწერილობას D-დღეს დესანტის გადმოსხმის თით

  წიგნი - საქართველოს ისტორია

  59.90 GEL

  „საქართველოს ისტორია“ 10 დამოუკიდებელ წიგნს აერთიანებს, სადაც მარტივი, გასაგები ენითაა გადმოცემული ისტორიული ფ